x Witryna PoradaOnline.eu wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Poprzez używanie witryny lub poprzez zamknięcie tej informacji zgadzasz się ze stosowaną przez nas polityką prywatności.
Opis specjalisty
mgr
Katarzyna Zubiel
psycholog
Psycholog, terapeuta neurorozwojowy INPP (The Institute for Neuro - Physiological Psychology) i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Specjalizuje się w terapii i diagnozie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), a także ze specyficznymi zaburzeniami w nauce o podłożu neurorozwojowym.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i upośledzeniem umysłowym oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz zaburzeniami emocji i zachowania, wymagającymi specjalistycznego wsparcia terapeutycznego.
Psycholog, terapeuta neurorozwojowy INPP, terapeuta integracji sensorycznej. Odpowiada na pytania z zakresu: psychologii dzieci i młodzieży, zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji werbalnej u dzieci, trudności wychowawczych, trudności szkolnych, konfliktów rodzinnych, zaburzeń sensorycznych i sensomotorycznych u dzieci.
Smiley face Smiley face